Edukatorzy

Edukatorzy w projekcie Schola

Paulina Tramecourt - lokalna działaczka, edukatorka i liderka Stowarzyszenia "Cztery Krajobrazy" działającego na terenie Kampinosu, którego głównym celem jest rozwój lokalnej społeczności poprzez działania kulturalne i edukacyjne. Prowadzi zajęcia w Domu Pracy Twórczej "Granica", które jest centrum edukacyjnym dla lokalnej społeczności. Wprowadziła i wdrożyła wiele lokalnych inicjatyw. Jedną z nich jest praca z grupą młodych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej i Kampinoskiego Parku Narodowego.

Tomasz Kochan - jest specjalistą od badań społecznych i edukatorem. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadzi ewaluacje programów edukacyjnych i profilaktycznych. Jest byłym instruktorem harcerskim, mającym duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Współzałożyciel i aktywny członek Stowarzyszenia „Cztery Krajobrazy”.

Małgorzata Juszczyk - ukończyła Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Jest nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach. Założyła „KWIL” - KLUB WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH. Jest laureatką konkursu Perły Powiatu Wielickiego - otrzymała nagrodę za zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W kolejnym etapie projektu Schola (IO2) zaplanowaliśmy nowe warsztaty i wsparcie mentorskie dla nauczycieli i nauczycieli pracujących dla różnych organizacjach i chcących wdrożyć narzędzia Schola w pracy z młodymi wolontariuszami.  Mamy na liście 12 nowych uczestników do jesiennego kursu w Krakowie. Pierwsze warsztaty odbyły się 22 września, kolejne w listopadzie i w styczniu.

Angelika Niemiec - pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie jako fizjoterapeuta-opiekun. Studentka fizjoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od prawie 3 lat pracuje jako wolontariuszka u jednej z podopiecznych ze Stowarzyszenia „Tęcza”. Podczas studiów licencjackich była wolontariuszką w Centrum Maltańskim w Krakowie. Aktualnie jest nowym koordynatorem wolontariuszy w Stowarzyszeniu „Tęcza”.

Dorota Kulesza - Tałan - polonistka, edukatorka, trenerka, coach edukacyjny, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (pełni funkcję sekretarza Zarządu PSK). Od 2001 r. dyrektorka Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice), trenerka w projektach "Nadzór pedagogiczny" i "Przywództwo" (Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Była ekspertką w projektach: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE). Autorka publikacji związanych z psychopedagogiką twórczości, a także zarządzaniem w oświacie. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów (choć nie tylko), budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej, metody projektu i arteterapii. Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. W 2015 roku uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi na rzecz rozwoju oświaty w Polsce.

Tałan Piotr - fizyk, nauczyciel dyplomowany, egzaminator i dyrektor szkoły, trener edukacji miedzykulturowej. Ekspert i trener w projektach MEN z zakresu podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, wspomagania szkół i przywództwa edukacyjnego. Członek grup i stowarzyszeń edukacyjnych takich jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Ekspedycja w Głąb Kultury, Supelberfrzy RP, Dobra Edukacja, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności. Członek zespołu projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy” oraz Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Autor publikacji w dziedzinie edukacji, autor i realizator szkoleń dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników organu nadzoru.

Natalia Szlęzak - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną; ukończyła studia podyplomowe na kierunku negocjacje i mediacje. Wiedzę teoretyczną zdobywała na szkoleniach z zakresu streetworkingu, liderstwa, profilaktyki społecznej. Kilkuletnie doświadczenie podczas praktyk w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ((wydział rodzinny i karny) i przynależących do nich świetlicach, jako kurator rodziny ds karnych) oraz poprzez udział w lokalnych programach profilaktycznych. Przez 3 lata prowadziła drużynę harcerską. Mimo, że nie jest już czynnym instruktorem, wciąż nosi w sobie harcerskie ideały. Wychowawca i kierownik na obozach letnich. Liderka zespołu realizującego projekt “I Ty możesz zostać Ambasadorem Niemożliwego” - 2013.; opiekunka miasta w projekcie Fortum dla Śląskich Dzieci obejmujących łącznie ponad 790 beneficjentów przez 5 lata, w. Od 2014 koordynuje projekty profilaktyczne prowadzone przez Fundację skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i uzależnieniami. Koordynatorka oraz kierownik Wakacyjnych Obozów Marzeń. W 2016 r trener w projekcie “Opowiem Ci swoją historię” realizowanym w Siemianowicach Śląskich.

Bartłomiej Marszałek - Student V r Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. W latach 2013/2014/2015/2016 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (very important student) za osiągnięcia na tle społecznym. Lider zespołu realizującego projekt “I Ty możesz zostać Ambasadorem Niemożliwego”. Opiekun dzieci i młodzieży podczas projektu ”Z hałdy do Skandynawii” obejmujący zajęcia przygotowawcze oraz wyprawę rowerową w Norwegii; opiekun miasta w projekcie Fortum dla Śląskich Dzieci obejmujących łącznie ponad 900 beneficjentów przez 7 lat,  współtwórca programu Ambasadorzy Niemożliwego. Od 2012 koordynuje projekty profilaktyczne prowadzone przez Fundację skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i uzależnieniami. Od 2014 Trener w projektach profilaktycznych. Koordynator i kierownik Wakacyjnych Obozów Marzeń. W 2016 r trener w projekcie “Opowiem Ci swoją historię” realizowanym w Siemianowicach Śląskich.

Joanna Gotfryd - koordynatorka projektów oraz opiekun i wychowawca dzieci w Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (magister) oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk o Wychowaniu, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej (licencjat).

Nikola Tomska - uczestniczyła w projekcie „Z Hałdy do Skandyanwii „ w 2012 r. W 2013 r. wspólnie ze swoimi rówieśnikami współtworzyła projekt „I ty Możesz zostać Ambasadorem Niemożliwego”  w ramach którego współorganizowała „Śląski Kongres Oświaty - Młodzi dla Młodych Ambasadorzy Niemożliwego” w 2014 r. była wolontariuszką w ramach projektu Fortum dla Śląskich Dzieci. Lider wolontariuszy od 2015r. Trener i opiekun dzieci w projekcie od 2016r.

Natalia Kacprzyk - mgr Psychologii Uniwersytetu SWPS. Od 2014 związana z projektami Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA. W projektach pełni funkcję trenera dzieci i młodzieży.

Tomasz Wojtas - absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz Fizyki na Politechnice Wrocławskiej. Zawodowo zajmuje się pracą z młodzieżą na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, gdzie świadczy usługi psychologa klinicznego, a także zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu psychologii i medycyny. Współpracuje z Fundacją Pomocy Dzieciom ULICA w zakresie ewaluacji szkoleń i warsztatów.

Magda Słomka - lider wolontariuszy Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA. Była podopieczna fundacji, od 2014 pełniła funkcję wolontariusza, od 2015 została asystentką trenera w projektach Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA.

Magda Białas - lider wolontariuszy Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA. Była podopieczna fundacji, od 2014 pełniła funkcję wolontariusza, od 2015 została asystentką trenera w projektach Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA.

Artur Leszczyński - uczeń Technikum Transportowego w Bytomiu, od 2 lat wolontariat Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, od roku lider wolontariuszy uczestniczący w szkoleniach prowadzonych przez trenerów fundacji.

Agnieszka Bolcek - absolwentka studiów pierwszego stopnia, a w niedalekiej przyszłości - drugiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: Polityka społeczna. Osoba lubiąca motywować i aranżować kreatywne projekty i w różne formy wolontariatu, w tym:

  • szkolnego- odwiedziny domów dziecka (LO Opole),
  • pomocy dzieciom w nauce (MOPS Kraków),
  • organizowanie eventów (Stowarzyszenie SPIN- Konferencja),
  • realizację wydarzeń kulturalnych (MIK – XX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego),
  • ambasadorstwo marki (TAURON S.A.),
  • uczestnik "Youth Krak Hack. Stwórz z nami Młody Kraków 2.0 - 2018.

Agnieszka Plata - studentka Uniwersytetu Pedagogicznego. Od października uczestniczyła w XV edycji Akademii Przyszłości, która wspiera dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujący pomocy w nauce. Według Agnieszki systematyczna praca z takimi dziećmi uczy cierpliwości, a także daje dużo radości, gdy dostrzega się ich sukcesy. 

Agnieszka Cebula - od 5 lat działa w organizacji Akademia Przyszłości, gdzie razem z innymi wolontariuszami pomaga dzieciom w wieku szkolnym zdobywać lepsze stopnie, uwierzyć w siebie, zdobyć zaufanie oraz otworzyć się na własny sukces.

Anna Żelazowska-Kosiorek - Trenerka, facylitatorka, badaczka. Od 15 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Szkoli i wspiera rozwój kompetencji różnych grup: seniorek, nauczycieli/lek, pracowników i wolontariuszy NGOs.  Zwolenniczka uruchamiania zasobów społeczności lokalnych i metodologii badania w działaniu. Absolwentka IV edycji szkoły STOP. Posiadaczka Certyfikatu I Stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Obecnie - Koordynatorka programu „Bezpieczny Staż” w Fundacji Robinson Crusoe, wspierającej usamodzielnianie młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych. Zaangażowana społecznie w działania sąsiedzkie i edukacyjne na Zielonym Ursynowie. W szkole swoich dzieci zachęca do aktywności promując szkolny budżet partycypacyjny.

dr hab. Bartłomiej Walczak - z wykształcenia socjolog, z przekonania antropolog kultury, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Naukowo zajmuje się edukacją, mobilnością i – to już bardziej praktycznie – ewaluacją. Szkoli przede wszystkim z analizy danych i metodologii badań społecznych/ewaluacyjnych. Prywatnie – wspinacz z nurtu stabilnego wzrostu, czyli z ambicją przekroczenia poziomu, który osiągnął 20 lat temu.