Informacja zwrotna

Główne wnioski dotyczące warsztatów

I. Mocne strony
Warsztaty prowadzone według scenariuszy wspierają młodych wolontariuszy głównie w:
    1.
podnoszeniu świadomości,
    2.
ich wewnętrznej motywacji do bycia wolontariuszem,
    3.
społecznym odbiorze wolontariatu,
    4.
poczuciu sprawiedliwości,
    5.
pewności siebie,
    6.
wiary we własne możliwości,
    7.
rozwijaniu swoich umiejętności,
    8.
samoocenie (ale głównie w wyniku aktywności grupowej).

    
Nauczyciele uważają, że scenariusze są bardzo przydatne w pracy z grupami młodych wolontariuszy. Doceniają treść i fakt, że warsztaty wiążą się z łączeniem badań z regularną pracą i natychmiastowym wykorzystaniem jej wyników do planowania i modyfikacji działań. Badania nie stanowią dodatkowej działalności, ale stanowią integralną część działalności wolontariackiej, ponieważ odnoszą się do działań rozwijających umiejętności wolontariuszy.

    
Scenariusze mogą być stosowane w dowolnej konfiguracji - ich logika jest zorganizowana przez nauczyciela pracującego z grupą wolontariuszy, który ma odpowiednią wiedzę na temat potrzeb grupy i celów realizowanych działań, nie jest konieczne wykorzystanie wszytskich możliwych scenariuszy.

    
Scenariusze są elastyczne - zawartość każdego modułu można również modyfikować w zależności od potrzeb grupy i momentu projektu / procesu grupowego.

    
Scenariusze są atrakcyjne dla młodych wolontariuszy. Angażują się w każdą działalność, bawią się i są świadomi osiągania celów edukacyjnych. Dla procesu uczenia się ważne jest, aby sami korzystali z ewaluacji, aby spojrzeć przede wszystkim na swoją pracę i pracę zespołów, których są częścią.

Scenariusze obejmują prawie wszystkie etapy projektów / procesu grupowego, ale wciąż trzeba wypełnić kilka luk.
 

II. Luki do wypełnienia
Nie wszystkie etapy portfolio projektu Schola są objęte scenariuszami. Należy opracować scenariusze dotyczące:

    1.
kompetencji wymaganych od uczniów w szkole (w zależności od poziomu kształcenia) oraz kompetencji nabytych dzięki wolontariatowi (w zależności od zadania / misji) - należy opracować scenariusz dotyczący kluczowych kompetencji, które będą wspierać młodych wolontariuszy, tak aby rozumieli kompetencje kluczowe, nazywali je i rozpoznawali w kategoriach określonej wiedzy i umiejętności,
    2.
oceny kompetencji na poziomie indywidualnym - powinno się opracować niektóre narzędzia do indywidualnej oceny.