Bruikbare tools en methodes

De volgende websites lijken ons zinvol binnen de thematiek en opzet van Schola;

https://leerling2020.nl/algemene-info/ 
Het project Leerling 2020 (looptijd tot en met eind 2018) ondersteunt docenten en hun scholen in het voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en de uitwerking daarvan in de praktijk.

https://www.jes.be/C-Stick/
Een digitaal portfolio voor sleutelcompetenties.

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/area-2020/area-2020-van-concept-naar-praktijk 
A’REA 2020 werkt aan een digitaal talentenprofiel. Momenteel is er echter geen enkel systeem dat al deze talenten zichtbaar maakt voor alle professionals, over de school- en verenigingsgrenzen heen. Leerkrachten komen bijvoorbeeld slechts toevallig te weten welke sterktes de leerlingen laten zien in de sportclub en vice versa. Deze benadering sluit volledig aan bij de schola-benadering. In de loop van  2018-2019 wordt het talentportfolio van het A’REA2020 project concreet gemaakt.

https://www.antwerpen.be/nl/info/53fc6c78afa8a7ad748b458d/compas 
ComPas is een certificaat dat organisaties en scholen toekennen aan jongeren die in hun vrije tijd andere kinderen, tieners en jongeren ondersteunen, coachen of begeleiden. Jongeren krijgen via ComPas erkenning voor de competenties die ze zo verwerven.