Doelgroepen

Het schola-project heeft als doel om een brug te slaan tussen wat jongeren leren buiten de school, en wat ze op school leren. In het bijzonder gaan we er van uit dat de competenties die jongeren tijdens vrijwilligerswerk ontwikkelen op school erkend en gewaardeerd moeten worden. Door verder te bouwen op wat jongeren al elders leerden, en/of door ze vrij te stellen van overlappende leerinhouden worden jongeren bevestigd en gestimuleerd in hun leerproces.

De doelgroepen van het Schola-project zijn dan ook allen die betrokken zijn in het overbruggen van deze kloof:

  • Leraars op scholen: Aan de hand van de schola-tool krijgen zij zicht op wat hun jongeren buiten de school geleerd hebben. Het wordt hierdoor makkelijker om op school binnen of buiten de klas te differentiëren door bvb. een flexibel leertraject.
  • Coördinators, directies en leerzorgbegeleiders op scholen: We zien een centrale taak voor leerzorgbegeleiders bij het vervullen van de brugfuncties tussen wat buiten de school geleerd wordt, en wat er op school zelf gebeurt. Door jongeren aan te moedigen de tool te gebruiken, en door leraars er mee in contact te brengen zijn leerzorgbegeleiders een belangrijke schakel in het proces.
  • Coaches en verantwoordelijken in verenigingen waar jongeren zich vrijwillig engageren: de school-tool wil hen een instrument in handen geven om het leren van deze vrijwilligers in kaart te brengen.