Partners

Schola is een Europees samenwerkingsproject waarbij partners uit 5 landen van de EU de handen in elkaar slaan in de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom. In Vlaanderen werkt Karel de Grote Hogeschool samen volgende lokale partners:

JES: JES is een anagram voor ‘Jeugd en stad’. JES is een stadslabo dat zich richt op talentontwikkeling van jongeren. Domeinen waarin JES actief is zijn: street dance, gevechtssporten, jeugdwerk,... De grote focus die JES legt op competentieontwikkeling, en de uitgebreide ervaring met het werken met jongeren in de stad maken maken JES een belangrijke partner in dit project. We proberen zoveel mogelijk voort te bouwen op deze expertisen.

JESPO: JESPO is een lokale sportorganisatie in Antwerpen die allerlei verschillende sporten aanbieden op veel verschillende plaatsen in de stad. JESPO maakt voor het aanbieden van deze sporten gebruik van vrijwillige trainers die vaak ook erg jong zijn. Veel van de vrijwilligers bij JESPO zijn dan ook de ideale doelgroep van ons project. Deze jongeren krijgen vaak formele training en opleiding om hun trainerstaak goed uit te voeren, bovendien geven ze ook dat ze op informele basis er veel leren tijdens hun engagementen.

 POLS-network: Het POLS-netwerk van Karel de Grote Hogechool is een langdurig partnerschap tussen de lerarenopleiding en een tien scholengemeenschappen in en rond Antwerpen. We streven naar het ontwikkelen van intense wederzijdse relaties met onze partnerscholen door allerlei samenwerkingsprojecten. Het Schola-project wordt daarom prioritair ontwikkeld door en met partnerscholen van het POLS-netwerk.