Testing of IO1 & IO2

Ontwikkelfase:IO1:

In de loop van het schooljaar 2016-2017 werd de eerste output van het project getest bij verschillende relevante doelgroepen. Onze Franse partners ontwikkelden een tool die leerkrachten en begeleiders van jongeren wil ondersteunen bij het waarderen ('valideren') van competenties die ze buitenschools verwerven. Om deze tool uit te testen werden volgende stappen ondernomen:

  • JES: verkennende diepte-interviews met experts van JES over de competentiegerichte aanpak, en over hun expertise met betrekking tot het erkennen en valideren van competenties die jongeren buitenschools ontwikkelen.
  • Het Moment: focus op ‘vroegtijdige schoolverlaters’ verengt. 2 focusgroepsgesprekken met leraars en leerzorgpersoneel over noden van werkveld, en met inhoudelijke feedback op de tool.
  • JESPO: interviews met coaches van jongeren en jongeren zelf over de noden die zij ervaren met betrekking tot de competentieontwikkeling van de jongeren. Feedback op het ontwikkelde materiaal werd in de interviews verwerkt.

 

IO2:

In de loop van het schooljaar 2017-2018 werd de tweede output van het project gestest bij verschillende relevante doelgroepen. Karel de Grote Hogeschool stond in voor het ontwikkelen van een traject dat leraars wil professionaliseren met betrekking tot de schola-methodiek. We ontwikkelden een vormingspakket op maat dat leraars in staat moet stellen om aan de slag te gaan met het valideren van competenties die jongeren buitschools verworven, op school. Deze vorming werd in samenspraak met onze partners ontwikkeld, en nadien uitgetest door de verschillende andere deelnemende landen. In België werd IO2 op de volgende wijze ontwikkeld:

  • Ontwikkelfase: op basis van literatuuronderzoek werd een programma op maat samengesteld bestaande uit 5 modules. Leraars worden uitgenodigd om de modules door te nemen in functie van de eigen professionaliseringsbehoefte.
  • Piloot-studie: 3 pedagogische experts (pedagogische begeleider & expert algemeen onderwijsbeleid) vroegen we het vormingsprogramma voor leraars uit te testen en er feedback op te geven. Op basis van hun bevindingen werd een eerste versie van het programma aangevuld en bijgestuurd.
  • Verfijnwerk: De vorming werd nadien uitgebreid en bijgestuurd op basis van feedback die we kregen van onze buitenlandse collega's. Een aangepaste versie werd dan een tweede keer uitgetest bij een testpubliek van leerzorgbegeleiders van verschillende secundaire scholen in en om Antwerpen.