Ciljne skupine - učitelji

V prostovoljske dejavnosti je bilo vključenih 11 učiteljev iz področij prostovoljsktva in vzgoje in izobraževanja. To so učitelji srednjih in poklicnih šol (Gimnazijo Jožeta Plečnika, Srednjo zdravstveno šolo, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana) ter izobraževalnega zavoda za mladoletniško prestopništvo in lokalni mladinski center (Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in Zavod BOB).

 

V izobraževanje za mentorje, ki je potekalo drugo leto projekta je bilo vključenih 15 ljudi, 13 žensk in 2 moška, starih od 35 do 50 let. Vključeni so bili tudi mladi mentorji iz srednješolskega izobraževanja in sicer 6 oseb (1 fant in 5 deklet), starih od 15 do 17 let.

Učitelji poudarjajo, da je pomemben rezultat pristopa SCHOLA mreženje mentorjev in učiteljev, ki se je vzpostavilo tekom projekta. Zelo pomembno je bilo zanje tudi, da smo omogočili povezavo z Slovensko filantropijo, krovno organizacijo prostovoljnega dela v Sloveniji. Tekom izobraževanja za mentorje so pridobili veliko novih idej, pripomočkov in metod za promocijo prostovoljstva med mladimi ter ozaveščenost, kako pomembno je vrednotenje prostovoljega dela v okviru formalnega izobraževanja. Čeprav so se oglašali tudi dvomi o tem, da je vrednotenje tovrstne humanitarne aktivnosti, posledica neoliberalnega sistema, ki tovrstno dejavnost z ocenjevanjem vodi v tržni in kompatitivni sistem pa se je večina mentorjev strinjala, da je vrednotenje prostovoljstva potrebna motivacija za mlade ter, da s tem prostovoljstvo ne izgubi humanitarnega karakterja. Pomembna je tudi za ozaveščanje širše okolice (staršev, učiteljev, ravnateljev) o doprinosu, ki ga ima tovrsna dejavnost kot priložnostno učenje v šolski sistem. S svojimi dejavnostmi pa prostovoljci napredujejo tudi v družbenem položaju in plezajo po lestvicah spoštovanja, širijo socialne mreže in širijo družbeni kapital.