Potek testiranja IO1 & IO2

Potek testiranja

 

V večini srednjih šol v Sloveniji je prostovoljstvo že navzoče, pri čemer ima različne vloge in namene, ki so v skladu z profilom šole in njihovimi obstoječimi aktivnostmi in študijskimi programi. Na gimnaziji imajo dijaki običajno boljše učne rezultate kot v strokovnih in poklicnih šolah, namen prostovoljnega dela pa je širitev obzorja mladih, odpiranje novih delovnih in zaposlitvenih perspektiv zanje, prikaz stratifikacije sodobne družbe, itd. Namen prostovoljstva v  poklicnih in strokovnih šolah je podajanje temelja za razmišljanje o vizijah v okviru njihovega poklica in pomoč pri premagovanju težav kot so učenje in integracijski problemi.

 

Ker je prostovoljstvo v večini šol in institucij, ki so vključene v projekt že vzpostavljeno, smo udeležencem na začetku predstavili pristop projekta SCHOLA in jim ponudili, da tovrstni pristop vključijo v svoje že obstoječe prostovoljske dejavnosti (imeli smo 8 individualnih in en skupni sestanek z udeleženci).

 

Deležniki so izvedli različne prostovoljske dejavnosti kot so:

- priprava in izvedba kulturnega programa za dom starejših občanov Kolezija.

- obiski otrok v vrtcih,

- učna pomoč manjšim skupinam dijakov z učnimi težavami,

- učna pomoč posameznim dijakov z učnimi težavami,

- učna pomoč učencem v osnovni šoli,

- priključitev in podpora dejavnostim, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,

- organiziranje delavnic in okroglih miz o zaznavanju in sprejemanju razlik,

- pomoč starejšim ljudem, pomoč ljudem v domovih za ostarele, pomoč invalidom,

- medgeneracijska pomoč,

- okoljska skrb,

- dobrodelnost,

- pomoč v multigeneracijskih centrih.

 

 Z deležniki smo vzpostavili redno komunikacijo, s ciljem, da smo obveščeni o možnih problemih in težavah, ki bi jih imeli pri implementaciji pristopa SCHOLA. V prostovoljske dejavnosti je bilo posredno (preko deležnikov) vključenih 189 dijakov, 109 moških in 80 žensk, navzočih pa je bilo 11 učiteljev.

 

V drugem sklopu projekta smo izvajali srečanja za mentorstvo prostovoljcem in sicer na podlagi gradiva, ki ga so ga pripravili naši belgijski partnerji v projektu. Mentorji so se aktivno vključili v ocenjevanje pripravljenega  gradiva ter podali svoje vtise in mnenja. Pridružili so se nam tudi dijaki, ki se usposabljajo za mentorstvo drugim dijakom. Na podlagi gradiva, ki v slovenskem prevodu najdemo v pdf obliki pod zavihkom "predstavitev projekta", so bile pripravljene prezentacije v powerpointu (glej RAZVOJNA MISELNOST.pdf POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA.pdf).