Povratne informacije o testiranju

Povratne informacije, ki smo jih pridobili od učiteljev in dijakov – prostovoljcev:

 

  • Izpostavljene težave, ki so jih imeli pri vključevanju pristopa SCHOLA

Šole in mentorji, ki so že aktivne v okviru prostovoljskih dejavnosti, so pogosto pod pritiski šolskih obveznosti, svoje mentorstvo pa opravljajo prostovoljno. Čas, ki jim ostane za tovrstne dejavnosti je omejen, zato vsi mentorji izpostavljajo nezadostno vrednotenje mentorstva mladim prostovoljcem. Šole, ki skušajo vključiti prostovoljstvo v njihove programe so, če nimajo specifičnega projekta, ki se nanaša na prostovoljno delo, pogosto »izgubljene« na področju prostovoljstva. Največjo težavo jim predstavlja najti prostore in prostovoljen aktivnosti v katere bi lahko vključili dijake.

 

  • Priporočila, ki so nastala na podlagi testiranja

Vsi mentorji so mnenja, da prostovoljstvo mladih ni dovolj vidno in izpostavljeno v medijih in širši javnosti. Zato njihove dejavnosti v družbi niso prepoznane kot orodje, ki pomaga mladim pri rasti v strukturirane osebnosti. Zato naj bi SCHOLA projekt poskrbel za vidnost mladih prostovoljcev v medijih in širši javnosti.

 

 

Glede na naše ugotovitve ima vsaka šola svoje specifike, zato mora biti naše orodje odprto in prilagodljivo za različne specifike in učna okolja: gimnazije imajo na primer drugačno vrsto osipnikov kot poklicne šole.

 

Opazili smo, da je vloga prostovoljstva v gimnaziji drugačna kot v šolah za poklicno usposabljanje: v gimnazijah prostovoljne dejavnosti širijo pogled na svet in odpirajo nove vizije prihodnosti, medtem ko v šolah za strokovno usposabljanje prostovoljstvo zagotavlja temelj za razmišljanje o prihodnjih vizijah v okviru svojih poklicev.

Dialog med mentorji in mladostniki mora biti reden, celovit in konstruktiven. Mentorji potrebujejo močno podporo šole za svoje mentorske dejavnosti, zlasti ker se večina njihovih dejavnosti izvaja prostovoljno. Tudi dijaki potrebujejo močno podporo svojih mentorjev, še posebej, če so vključeni v individualne oblike prostovoljstva.