Deležniki

Profil udeležencev, ki so bili vključeni v testiranje

 

ZRC SAZU je k sodelovanju v projektu SCHOLA povabil 8 deležnikov s področja vzgoje in izobraževanja: Slovensko filantropijo (krovno organizacijo za prostovoljno delo v Sloveniji), 5 srednjih šol (Gimnazijo Jožeta Plečnika, Srednjo zdravstveno šolo, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana) ter izobraževalni zavod za mladoletniško prestopništvo in lokalni mladinski center (Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in Zavod BOB).

V testiranje je bilo vključeno 11 oseb, 10 žensk in 1 moški, starosti od 35 do 50 let. Vključeni udeleženci so večinoma poklicni učitelji, ki delujejo na različnih strokovnih področjih. Vsi imajo dolgotrajne izkušnje s prostovoljnim delom bodisi kot prostovoljci ali kot mentorji mladim prostovoljcem.

CILJNE SKUPINE IN MENTORJI

ZRC SAZU je pri testiranju vključeval 50 mladostnikov, starih od 14-17 let, približno 15 fantov  in 35 deklet. Organizacije in posamezni strokovnjaki in učitelji so bili s področja izobraževanja, prostovoljnega dela in preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja:

Slovenska filantropija (https://filantropija.org/): je krovna organizacija za prostovoljno delo v Sloveniji, prav tako zelo aktivna pri ozaveščanju in spremembah v politiki s področja prostovoljstva.

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
(https://www.gjp.si/): uspešna gimnazija, ki se pogosto vključuje v projekte Erasmus + ali Comenius, ima dober program prostovoljnega dela z mentorico, ki izvaja redna srečanja, namenjena prostovoljnemu delu.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana (http://www.szslj.si/): poklicna šola z več mentoricami, ki spodbujajo in usklajujejo prostovoljno delo med mladimi. Profil šole, lokacija in zanimanje mladih so jih privedli do najbolj aktivnega delovanja v bližnji bolnišnici (UKC).

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (http://sola.sgls.si/): zelo uspešna šola na področju prostovoljnega dela, ki je služila kot primer dobre prakse za druge. Vzpostavili so tudi sistem mentorstva, pri katerem bolj izkušeni prostovoljci usmerjajo delovanje novincev.


Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (https://www.siclj.si/): šola z manj izkušnjami na področju prostovoljnega dela, njihova izkušnja izhaja večinoma iz področja medsebojne učne pomoči.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (http://www.bic-lj.si/): šolo z mnogimi poklicnimi programi, ki je tudi zelo posvečen promociji prostovoljnega dela med mladimi in je na tem področju v zadnjem desetletju dosegla izjemne rezultate.

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec (http://zvi-logatec.si/): izobraževalni zavod za mladoletniško prestopništvo, ki je šibkejši na področju prostovoljstva in ima več težav z uvajanjem le-tega v svoj program.

Zavod BOB (http://www.zavod-bob.si/): zelo izkušeno združenje na področju boja proti zgodnjemu opuščanju šolanja z prostovoljnimi dejavnostmi. Mentorji so strokovnjaki za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju.