Uporabne metode in orodja

Metode in orodja, ki smo jih uporabili so predvsem komunikacija z deležniki in mentorji prostovoljcem, izmenjava izkušenj s partnerskimi državami v projektu gradnja pristopa SCHOL-a na podlagi pridobljenega znanja. Deležnikom in učiteljem smo nudili podporo v teku projekta, omogočali prostor in čas za izpostavitev težav s katerimi so se soočali in strokovno podporo organizacij ali učiteljev, ki so v teh dejavnostih že bolj izkušeni. Tako so učitelji izpostavili predvsem pomen stika s krovno organizacijo s področja prostovoljstva v Sloveniji - Slovensko filantropijo.

 

Dodatna literatura in orodja, ki so povezani s temo projekta: 

Fight Dispersion Through Education: The Results of the First Cycle of the NoOut Project Batini, F., Bartolucci, M., & De Carlo, E. (2017), Mind, Brain, and Education, 11(4), 201-212.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mbe.12157

 

Portfolio VAEB: http://www.iriv-vaeb.net/pdf/1-0-European%20portfolio%20for%20volunteers%202006.pdf 

 

Project SAS: Success at School: http://www.iriv-publications.net/documents/reussir-a-l%E2%80%99ecole-grace-au-benevolat-%E2%80%93-sas/51?lang=en